نگهبان
استان لرستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کوهدشت
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در الیگودرز
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خرم آباد
نگهبانی کار توی باغ بنده شرایط تقریبا براتون میگم اگه کسی شرایطش

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خرم آباد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
دعوت به همکاری نیروی انتظامات ترجیحا آشنا به کار و حداکثر سن 50 سال نیازمندیم ( ساعت تماس 10 الی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در الشتر
حقوق 2 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 45 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در الیگودرز
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خرم آباد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خرم آباد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خرم آباد
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در بروجرد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
مدیریت عملیات و پیشگیری ، نجات ، اطفاء حریق و سایر رشته های مرتبط حداقل یک سال سابقه کار در آتش نشانی نگهبان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بروجرد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 108 - 155 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 15:47