نگهبان
قزوین، قزوین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
گروه صنایع کابلسازی افق البرز
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
گروه صنایع کابلسازی افق البرز
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب و ذهاب - یک وعده غذای گرم - حقوق توافقی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قزوین
چند نفر بازنشسته برای نگهبانی چند نفر نیروی خدماتی برای نظافت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
 در قزوین
فقط آقا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 75 تومان
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - با حقوق مکفی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در قزوین
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایای ثابت مطابق وزارت کار - بیمه تامین اجتماعی - سرویس ایاب ذهاب از زیباشهر و شریف آباد - یک وعده غذا
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
oilindustry.irدر وبسایت صنعت نفت ایران  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین عمران- تکنسین برق و حراست و انباردار جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می شود. مرحله نازک کاری، اسکلت فلزی و تست جوش 3- انباردار با 5سال سابقه کار آشنا به نرم افزار سپیدار 4-...
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در قزوین
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
ponisha.irدر وبسایت پونیشا  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:14