نگهبان
استان فارس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - بن خرید
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - اصلاح‌نژاد
حقوق 75 - 8 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
فروشگاه پارس لند
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (4 روز پیش)
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - حقوق اداره کار - بیمه - حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
تولیدی ملامین سازه پویا
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تکمیلی - حق ناهار - سرویس ایاب و ذهاب - کمک هزینه اسکان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - زند
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - زرهی
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - زند
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
بیمه دارد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - امام حسین
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در آباده
حقوق 145 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آباده
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در شیراز - بلوار ابونصر غربی، آخر کوچه 21، جنب...
فقط آقا
تمام‌وقت
توافقی - توافقی - توافقی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - ارم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
هایپرمی
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - عیدی - سنوات - پاداش - اضافه کاری - بیمه - عیدی - سنوات - پاداش - اضافه کاری - بیمه - عیدی - سنوات - پاداش - اضافه کاری
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 15:17