کارگر فنی
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - بعثت
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - فرهنگ شهر
حقوق 75 - 12 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - ترمینال باربری
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 8 - 10 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
شیراز مرغ
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه تکمیلی - استخدام به عنوان مسئول تاسیسات شرکت با حقوق و مزایای مکفی - پوشش بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - شهرک امام رضا (فرگاز)
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - میانرود
نیازمنده نیروی نصاب بدون ابزار به صورت متری
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
فروشگاه پارس لند
 در شیراز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 15 - 75 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - گلشن
آشنایی به ابزار mdf - آشنایی به نصب کابینت - بیمه ندارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - زند
حقوق 6 - 9 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک آرین
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - آبیاری
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - امام حسین
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - فرهنگ شهر
پروژه‌ای
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - اصلاح‌نژاد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:11