کارگر فنی
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام کارگر فنی در شیراز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - فضیلت
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - ترمینال باربری
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - تحولی
بیمه دارد
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - قدوسی شرقی
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - آرامستان دارالرحمه
حقوق 9 - 15 تومان
تمام وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک امیر کبیر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
تمام وقت
3 سال سابقه
در کارپیشه   (چند ساعت پیش)
داروخانه دکتر تصدیقی
 در شیراز - باهنر جنوبی خیابان شاه قلی بیگی
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - میانرود
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - ترمینال باربری
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - پانصد دستگاه (بلوار رحمت)
حقوق 15 تومان
تمام وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
پروژه‌ای
7 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شریف‌آباد
نیازمند نیروی مبتدی برقکار ، تسویه هفتگی و کار دائم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - محراب
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - تاچارا
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - آبیاری
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 4 مهر 1402، ساعت 05:42