کارگر فنی
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 10 اردیبهشت 1402)
زرین رویش ماندگار | Zarin Royesh Mandegar
 در شیراز
حقوق 15,000,000 تومان
تمام وقت
مدرک دیپلم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
صنعتی تیروستون پارس
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
بیمه دارد
10 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
نیرو ساحل بوشهر
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
پاداش - پاداش بر اساس توانایی انجام کار
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
پارس الکتروبختگان تابلو
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - بنکداران
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - تاچارا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - ابونصر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - گویم
پروژه‌ای
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - آرامستان دارالرحمه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - دوکوهک
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - زند
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - میانرود
تمام وقت
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (3 هفته پیش)
پارس الکتروبختگان | Electro Bakhtegan
 در شیراز
فقط آقا
تمام وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 17:54