نگهبان
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - گویم
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - اصلاح‌نژاد
حقوق 75 - 8 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (4 روز پیش)
فروشگاه پارس لند
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - بن خرید
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (6 روز پیش)
 در شیراز
فقط آقا
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - حقوق اداره کار - بیمه - حقوق اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار - بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار - بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار - بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار - بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار - بیمه - حقوق توافقی - سرویس ایاب و ذهاب از شیراز (در صورت سکونت در دیگر شهر ها، مسئولیت تامین محل اقامت در شهر شیراز یا هزینه ایاب و ذهاب بر عهده متقاضی می‌باشد.) - امنیت شغلی - امکان پیشرفت در کار
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - نیایش
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - چنچنه
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شیراز - کوزه‌گری
حقوق 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک امام رضا (فرگاز)
حقوق 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - ترمینال باربری
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شیراز - شهرک مدرس
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - میانرود
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
امکان دورکاری
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - زرهی
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شیراز - امام حسین
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 01:02