نگهبان
استان خوزستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بهبهان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرماهشهر
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در دزفول
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - شهرک دانشگاه
حقوق 15 - 24 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شوشتر
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خرمشهر
حقوق 20 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در دزفول
حقوق 6 تومان
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانشهر
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - امانیه
حقوق 13 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در دزفول
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آبادان
حقوق 3 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 4 - 5 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - گلستان
حقوق 3 - 35 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 12 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در دزفول
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اهواز - امانیه
حقوق 94 - 148 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در آبادان
حقوق 5 - 6 تومان
نیمه‌وقت
oilindustry.irدر وبسایت صنعت نفت ایران  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین عمران- تکنسین برق و حراست و انباردار جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می شود. مرحله نازک کاری، اسکلت فلزی و تست جوش 3- انباردار با 5سال سابقه کار آشنا به نرم افزار سپیدار 4-...
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در آبادان
حقوق 126 - 17 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اندیمشک
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 12:53