کارگر ساده
خوزستان، اهواز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - طالقانی
حقوق 3 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - کوت عبدالله
حقوق 2 - 25 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - کوی مدرس
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - کمپلوی شمالی (لشکر)
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - سپیدار
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - کوروش (کوی ملت)
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - نادری
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در اهواز - آریاشهر
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در اهواز - کوی مهدیس
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در اهواز - کوی مدرس
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در اهواز - کوروش (کوی ملت)
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402)
 در اهواز - صد دستگاه
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - سیصد دستگاه
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 هفته پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 3 - 5 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - طالقانی
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - کوی رمضان
حقوق 3 - 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در اهواز - کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
حقوق 25 تومان
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اهواز - پیروزی
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 12 خرداد 1402، ساعت 18:24