نگهبان
خوزستان، اهواز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اهواز - شهرک دانشگاه
حقوق 15 - 24 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانشهر
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اهواز - امانیه
حقوق 13 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 4 - 5 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - گلستان
حقوق 3 - 35 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اهواز - نادری
حقوق 12 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اهواز - امانیه
حقوق 94 - 148 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - باهنر
حقوق 12 - 20 تومان
بیمه دارد
سایر
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - کیانپارس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - کوت عبدالله
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - کیان آباد
حقوق 13 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - کیانپارس
حقوق 12 - 25 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
oilindustry.irدر وبسایت صنعت نفت ایران  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
از مهندسین عمران- تکنسین برق و حراست و انباردار جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می شود. مرحله نازک کاری، اسکلت فلزی و تست جوش 3- انباردار با 5سال سابقه کار آشنا به نرم افزار سپیدار 4-...
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 23 - 15 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اهواز - کوروش (کوی ملت)
حقوق 75 تومان
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
ponisha.irدر وبسایت پونیشا  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 300,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 14:30