نگهبان
تهران، پرند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در پرند
حقوق 7 - 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در پرند
حقوق 7 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در پرند
حقوق 6 تومان
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
محمد
 در پرند - فاز 3
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در پرند
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پرند
حقوق 6 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (4 روز پیش)
 در پرند
فقط آقا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در پرند
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پرند
حقوق 9 - 10 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در پرند - فاز 4
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
دعوت به همکاری نیروی انتظامات ترجیحا آشنا به کار و حداکثر سن 50 سال نیازمندیم ( ساعت تماس 10 الی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پرند
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
مدیریت عملیات و پیشگیری ، نجات ، اطفاء حریق و سایر رشته های مرتبط حداقل یک سال سابقه کار در آتش نشانی نگهبان
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 16:26