نگهبان
استان آذربایجان غربی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
حقوق 145 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
حقوق 6 - 7 تومان
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در خوی
حقوق 5 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بوکان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 9 - 10 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (4 روز پیش)
 در سراسر کشور
دعوت به همکاری نیروی انتظامات ترجیحا آشنا به کار و حداکثر سن 50 سال نیازمندیم ( ساعت تماس 10 الی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
منصور
 در مهاباد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ارومیه
حقوق 145 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در محمودآباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در ارومیه
نیمه‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در میاندوآب
حقوق 5 - 6 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 16:02