کارگر ساده
آذربایجان غربی، ارومیه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 2,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 3,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ارومیه
به یه نفر برای همکاری نیازمندیم با مزده روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ارومیه
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
افشاری
 در ارومیه
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
صمدی
 در ارومیه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ارومیه
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ارومیه
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 19 آذر 1401، ساعت 02:19