نگهبان
استان آذربایجان شرقی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 14 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 16 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
همیار تجارت مرغ نمونه
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - پاداش
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
مروارید پنبه ریز
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - هدایای مناسبتی - پاداش عملکرد - بن کارت های فروشگاه های زنجیره ای - بسته ها و هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
هافمن
 در تبریز - 20 کیلومتری جاده مرند، شهرک سرمایه گذاری...
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی - بیمه تامین اجتماعی از اولین روز - اضافه کاری - شام
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 30 - 40 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 17 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تبریز - تبریز، شهرک صنعتی، سرمایه گذاری خارجی
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - وام - حقوق بالاتر از قانون کار - بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی - کمک هزینه ایاب و ذهاب - پاداش سالانه - سبد ارزاق و سایر مزایا
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهر جدید سهند
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 55 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 8 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 13:30