بوشهر،بوشهر- تاسیس 1300
بوشهرـ میدان امامـروبروی بهداری نیروی انتظامیـطبقه فوقانی لوازم خانگی زالی
مدیریت: مهدی پور بهی
بوشهر،بوشهر- تاسیس 1300
بوشهرـ خ امام خمینی (سنگی)ـ بالای فروشگاه اتکا
مدیریت: شهربانوشیر افکن
بوشهر،بوشهر- تاسیس 1300
بوشهرـمیدان قدس ـ ابتدای خیابان سنگی ـ کوچه بوستان 30ـروبروی شورای حل اختلاف
مدیریت: صدیقه سلامی
بوشهر،بوشهر- تاسیس 1300
بوشهر ـخ عاشوری ـ روبروی بانک تجارت ـطبقه فوقانی بیمه ایران
مدیریت: سیده فاطمه مساوات
بوشهر،خارگ- تاسیس 1300
خارگ ـجنب شهرداری
مدیریت: معصومه رضایی
بوشهر،برازجان- تاسیس 1300
برازجانـ خیابان دانش آموز روبروی پلیس +10
مدیریت: سید میثم سیاسی نژاد
تلفن: 7734227631  
بوشهر،برازجان- تاسیس 1300
برازجان ـخیابان سازمانی ابتدای خیابان آیتـسمت راست درب چهارم
مدیریت: دریا براتی
بوشهر،برازجان- تاسیس 1300
برازجان ـمبدان فردوسی ـجنب نمایندگی سامسونگ
مدیریت: احمداهرمی
بوشهر،برازجان- تاسیس 1300
برازجانـبلوار شریعتی ـ طبقه فوقانی بانک پارسیان
مدیریت: علی اکبر رتبه
بوشهر،دشتی- تاسیس 1300
خورموج ـخیابان طالقانی ـروبروی بنگاه املاک پور سعید
مدیریت: رضا هاشمی
بوشهر،تنگستان- تاسیس 1300
خیابان شهید رئیسعلی دلواریـخیابان گلزار شهداءـروبروی نانوایی
مدیریت: منصور سرتلی
تلفن: 7725622832  
بوشهر،گناوه- تاسیس 1300
گناوه ـروبروی پزشک قانونی بالاتر از اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان گناوه
مدیریت: زهره ملک زاده
بوشهر،دیلم- تاسیس 1300
دیلمـخ پاسداران جنب میدان هفت تیر
مدیریت: رقیه دامغانی
تلفن: 7724243747  
بوشهر،دیر- تاسیس 1300
دیرـخیابان شهید رجاییـ48دستگاه جنب سوپر مارکت محله
مدیریت: علیرضا بحرانی
بوشهر،عسلویه- تاسیس 1300
عسلویه ـمنطقه ویژه پارس جنوبی ـخیابان جمهوری
مدیریت: اکرم ا...نجفی
بوشهر،کنگان- تاسیس 1300
کنگان ـخیابان داراییـ خ ملا صدراـروبروی املاک رضایی
مدیریت: مرتضی بحرینی
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 12:54