کاریابی درنیکا سیر لیان با مجوز رسمی ازاداره کارباش. مجوز 27401
آدرس: خیابان داریی-روبروی دادگستری-مجتمع نیک-طیقه اول-واحد تجاری8
مدیریت: ماریا حیدری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 15:09