آدرس: خیابان معلم جنب بوستان ولایت
مدیریت:

10 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در بوشهر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در بوشهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دشتی - خورموج ، بعد از مرکز خرید رویا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در دشتی - خورموج ،میدان شهید بهشتی ،خیابان شهریاری...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 22 مرداد 1401)
 در بوشهر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
دورکاری
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 22 مرداد 1401)
 در دشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (شنبه 15 مرداد 1401)
 در دشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 13 مرداد 1401)
 در دشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 25 خرداد 1401)
 در دشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پروژه ای
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401)
 در دشتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
پروژه ای
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:29