تامین نیروی انسانی کارفرما و معرفی فرصت های شغلی
آدرس: بوشهر. جم . میدان امام حسین . مجتمع تجاری سید الشهدا . طبقه اول
مدیریت: زهرا محبی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:09