کارپیشه

چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان

1 آگهی استخدام کارمندی کارشناسی مهندسی برق قدرت

3 هفته پیش ایران استخدام
تهران، نسیم شهر
استخدام یک شرکت معتبر صنعتی در تهران یک شرکت معتبر صنعتی در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود ، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند : سمت توضیحات کارشناس هماهنگی آقا فقط ساکن تهران ( غیر حومه ) مدر...