منشی
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تبریز - تبریز
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
تمام وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
پاره وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
همیار تجارت مرغ نمونه
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کاری - پاداش
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
منشی پاره وقت میانسال مجرد نیازمندیم
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
سایر
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتی برتران قوطی خاورمیانه
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - حقوق توافقی - مزایای مناسبتی و ... - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - حقوق توافقی - مزایای مناسبتی و ... - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - صبحانه و ناهار - حقوق توافقی - مزایای مناسبتی و ... - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - صبحانه و ناهار - حقوق توافقی - مزایای مناسبتی و ...
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 75 - 12 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 6 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
مشاهده نتایج بیشتر
شنبه 18 آذر 1402، ساعت 23:44