منشی
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت ای استخدام (چند ساعت پیش)
مرکز جامع توانبخشی آسایش
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
حقوق ماهیانه 3 میلیون - بیمه 15 روز - آموزش توسط خود کلینیک ارائه خواهد شد.
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
مرکز جامع توانبخشی آسایش
 در تبریز
فقط آقا
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جاب تو جاب (4 روز پیش)
شرکت تهویه مطبوع ادریسی
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت ای استخدام (5 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بیمه - عیدی - سنوات
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در تبریز
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت رزومه فارسی (3 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
ارائه حقوق و مزایا مطابق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی - سرویس ایاب و ذهاب - ناهار
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
تک اسپرت
 در تبریز - راه آهن
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 11:55