اگهی استخدام شیراز
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در شیراز - پارک آزادی
حقوق 6 - 9 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شیراز - منطقه هوایی دوران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - چنچنه
حقوق 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - چنچنه
حقوق 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - چنچنه
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - مهدیه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 6 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - ستارخان
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - ده پیاله
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 15 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - مقر
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - گلدشت معالی‌آباد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - زند
پاره وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
حقوق 4 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در شیراز - ستارخان
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - امام حسین
پاره وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در شیراز - ابونصر
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (پنج‌شنبه 4 اسفند 1401)
 در شیراز - ملاصدرا
حقوق 6 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 13 فروردین 1402، ساعت 11:59