چه کاری؟
فارس، داراب
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در داراب

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در داراب
حقوق 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در داراب - عمران و ساختمانی
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در داراب
بیمه دارد
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
سیمان داراب - ساراب
 در داراب
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در داراب
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در داراب
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در داراب
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در داراب
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در داراب
امکان دورکاری
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب - عمران و ساختمانی
نیازمندکارگر ملات ساز .زرنگ..درکارگاع بلوک زنی..کارگر دوس زن هم نیازمندیم..محل اسکان موجود هس
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب
حقوق 2,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب
حقوق 12,000,000 - 15,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب
بیمه دارد
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در داراب
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در داراب
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در داراب
امکان دورکاری
کاراموزی
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در داراب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در داراب
بیمه دارد
امکان دورکاری
توافقی
در تلگرام استخدام‌های فارس - شیراز (چند ساعت پیش)
 در استان فارس
مدرک کارشناسی - دکترا
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:48