چه کاری؟
تهران، شهریار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شهریار

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در شهریار
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در شهریار
حقوق 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
شمشیریان
 در شهریار
استخدام تهیه ویدیو مطالب آماده در کنار آموزش مجازی فقط کافیه اعتماد بنفس بالا داشته باشی تا بتونی بدون هیچ دقدقه و نگرانی کار کنی شرکت 6سال سابقه کاری داره و تحت نظر قانون و دارای نماد الکترونیکی کاره...

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
شمشیریان
 در شهریار
فقط خانم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
حمید سادات
 در شهریار
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 75 - 12 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 4 - 5 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 75 - 12 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
dariush.khayyam
 در شهریار
حقوق 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 12 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
تمام وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:11