یک‌شنبه 10 فروردین 1399، ساعت 20:19

چه کاری؟

کجا؟

در سراسر کشور
تهران، شهریار

454 آگهی استخدام در تهران،شهریار

2 هفته پیش
آسایش سالمندان دریا
تهران، شهریار، جاده شهریارسعیداباد
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
مراقب خانوم جهت همکاری
چند ساعت پیش
تهران، شهریار، شهرک مصطفی خمینی
چند ساعت پیش
تهران، شهریار، شهریار
چند ساعت پیش
چند ساعت پیش
تهران، شهریار، فرارت
2 روز پیش
شرکت شاپرک
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از واجدین شرایط به شرح ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید. - کارشناس توسعه دهنده Oracle PL/SQLکارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر افزار (نرم افزار )ت...
2 روز پیش
شرکت شاپرک
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از واجدین شرایط به شرح ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید. - کارشناس نظارت بر شبکه پرداخت (آقا)کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ، امنیت...
2 روز پیش
شرکت شاپرک
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از واجدین شرایط به شرح ذیل در شهر تهران دعوت به همکاری می نماید. - کارشناس نظارت بر شبکه پرداخت (آقا)کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ، امنیت...
2 روز پیش
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
مهندس کامپیوتر مسلط به برنامه نویسی با سلام یک شرکت فنی مهندسی جهت انجام پروژه های برنامه نویسی و هوش مصنوعی به صورت دورکاری به نیروی مسلط به زبان انگلیسی و دارای توانمندی در یک یا چند حوزه زیر می باش...
2 روز پیش
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
با سلام یک شرکت فنی مهندسی جهت انجام پروژه های شبیه سازی به صورت دورکاری به نیروی مسلط به زبان انگلیسی و حرفه ای در نرم افزار متلب نیازمند است. پروژه های شبیه سازی در کلیه گرایشهای برق اعم از الکترونی...