کارشناس اداری
کردستان، سنندج
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 4 - 75 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پاره وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
رایکا آذین طب زاگرس
 در سنندج
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت اداره کار - پورسانت بین 1 تا 3 درصد - پاداش بین 1 تا 3 درصد - ایاب و ذهاب - حق نهار شهرستان - سنوات و عیدی - بیمه تامین اجتماعی - تخفیف خرید محصول - هزینه هتل - مجموع دریافتی بین 15 تا 20 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در سنندج
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در سنندج
حقوق 6 - 75 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت ماهنامه مهندسی پزشکی  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
شرکت داهیان پزشکی پیشرو جهت تکمیل کادر اداری خود به یک نفر خانم منشی نیازمند است: – مسلط به نرم افزارهای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
parscoders.comدر وبسایت پارسکدرز  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:22