چه کاری؟

مثلا کارگر ساده، منشی یا مهندس عمران
شاطر

کجا؟

شهر یا استان
همدان، همدان
1,979 فرصت شغلی فعال در شهر همدان
2,330 فرصت شغلی فعال در استان همدان

4 آگهی استخدام شاطر در شهر همدان

اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
سراسر کشور
به یک شاطر سنگک در رستوران زنجان نیازمندیم با حقوق مناسب ( جای خواب ناهار و شام )زمان پخت ظهر و شب
مشاهده آگهی
اختصاصی کارپیشهاختصاصی کارپیشه
سراسر کشور
شاطر ماهر جهت پخت نان بربری نوع تنور : آجری همراه با جای خواب و شرایط اسکان محل کار:مازندران، نور
مشاهده آگهی
4 روز پیش
شهر همدان
مشاهده آگهی
6 روز پیش
شهر همدان
مشاهده آگهی
آگهی‌های نزدیک به جستجوی شما 🡇
6 روز پیش
شهر کبودر آهنگ- کبودر آهنگ
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر بروجرد
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شهر بروجرد
مشاهده آگهی
چند ساعت پیش
شهر بروجرد
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
2 هفته پیش
شهر اراک
مشاهده آگهی
چند ساعت پیش
شهر اراک
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شهر کرمانشاه
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر کرمانشاه- دولت اباد
مشاهده آگهی
1 روز پیش
شهر کرمانشاه
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
2 روز پیش
شهر کرمانشاه
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر کرمانشاه
مشاهده آگهی
5 روز پیش
شهر کرمانشاه
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
2 روز پیش
شهر سنندج
مشاهده آگهی
4 روز پیش
شهر خرم آباد
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر خرم آباد
مشاهده آگهی
1 هفته پیش
شهر دورود
مشاهده آگهی
2 هفته پیش
شهر دستجرد- دستجرد
مشاهده آگهی
2 روز پیش
شهر کوهدشت- کوهدشت
مشاهده آگهی
2 روز پیش
شهر کوهدشت
مشاهده آگهی
3 روز پیش
شهر ساوه
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر الیگودرز- الیگودرز
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر الیگودرز- الیگودرز
مشاهده آگهی
3 هفته پیش
شهر الیگودرز- الیگودرز
مشاهده آگهی
گوش به زنگ آگهی‌های بعدی باش
دوست داری از آگهی‌های مشابه با پیامک باخبرت کنیم؟
شغلی که می‌خواستی رو سمت راست ببین
پنج‌شنبه 14 اسفند 1399، ساعت 12:08