دنبال کن

شرح وظایف و مسئولیت‌های یک شاطر چیست؟

شاطر

1401/05/23
من حدود هشت سال است که شاطر نانوایی هستم که کار میکنم هیچ مزایای ندادن حالا چه کار کنم
16:31
شاطر
شاطر واسه کبابی نیازمندم
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 07:16