دنبال کن

مزایا و معایب شغل شاطر

شاطر

1400/11/14
امیر مرشدی
واریز پا مگیره کمر درد صاحب کار حرف زور میزنه
18:15
شاطر
شاطر واسه کبابی نیازمندم
1401/12/24
همین که ۳وعده کاره از هر کاری سختتره
19:20
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 07:15