حسابدار
همدان، همدان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
پترو کک آرین ویان غرب
 در همدان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - ناهار - هدایای مناسبتی - حقوق حداقل قانون کار
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
شیر پاستوریزه پگاه همدان
 در همدان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - وام - صبحانه - ناهار - بن خرید - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی - تسهیلات گردشگری - کمک هزینه آموزشی - فضای استراحت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در همدان
حقوق 6 - 9 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
تعاونی هگمتان تیزرو پرش ماماهان
 در همدان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
3 سال سابقه
حقوق 9 تا 13 میلیون بسته به توانمندی فردی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - بن های مناسبتی - هدایای مناسبتی - عیدی - پاداش - سنوات - مزایای قانون کار - افزایش حقوق طبق وزارت کار در سال جدید - حقوق 10 تا 14 میلیون بسته به توانمندی فردی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - بن های مناسبتی - هدایای مناسبتی - عیدی - پاداش - سنوات - مزایای قانون کار - افزایش حقوق طبق وزارت کار در سال جدید - حقوق 9 تا 15 میلیون بسته به توانمندی فردی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - بن های مناسبتی - هدایای مناسبتی - عیدی - پاداش - سنوات - مزایای قانون کار - افزایش حقوق طبق وزارت کار در سال جدید - حقوق 8 تا 13 میلیون بسته به توانمندی فردی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - بن های مناسبتی - هدایای مناسبتی - عیدی - پاداش - سنوات - مزایای قانون کار - افزایش حقوق طبق وزارت کار در سال جدید
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
8 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
قطعات تخصصی برق خودرو تسنیم یدک حلال ماه
 در همدان
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - حقوق و مزایا طبق قانون کار - بیمه از روز اول - پاداش فروش
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
حسابداری آریا چرتکه هگمتان
 در همدان
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
گروه صنعتی ویسپار
 در همدان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار و شام - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در همدان
حقوق 8 - 9 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
گروه صنعتی ویسپار
 در همدان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - سرویس رفت و برگشت - ناهار و شام
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در همدان
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
اصغرربیعی
 در همدان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
اصغرربیعی
 در همدان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 13 فروردین 1402، ساعت 12:36