کارگر فنی
مرکزی، اراک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (3 روز پیش)
محمدلو
 در اراک
فقط آقا
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اراک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 13:36