کارشناس اداری
مازندران، ساری
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
آژند ذغال سنگ چمستان
 در ساری
فقط خانم
تمام‌وقت
پاداش - صبحانه - ناهار - اضافه کاری
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
هلدینگ نورامید
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه تکمیلی - حقوق ثابت و مزایای عالی - فرصت‌های رشد و پیشرفت در یک محیط دوستانه و حرفه‌ای - فرصت مشارکت در پروژه‌های متنوع و پیشرفته - آشنایی با مهارتهای مدیریت عالی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
 در ساری
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
حقوق ثابت اداره کار - بیمه تامین اجتماعی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
 در ساری
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
حقوق ثابت اداره کار - بیمه تامین اجتماعی - حقوق ثابت اداره کار - بیمه تامین اجتماعی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
گروه صنعتی معقول
 در ساری
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
بنیاد دستان مهربان
 در ساری
حقوق 7,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - وام - وام سازمانی - پنجشنبه ها تعطیل
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در ساری - بلوار امیرمازندرانی
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساری
حقوق 10 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ساری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
estekhdam.inدر وبسایت استخدام شو  (3 روز پیش)
 در ساری
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
 در ساری
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - پورسانت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
سابات صنعت شمال
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پورسانت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
نگار خودرو
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
گروه صنعتی آب بند
 در ساری
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق بالاتر از قانون کار (بین 10 الی 15 میلیون تومان) - بیمه تامین اجتماعی از روز اول - بیمه درمان تکمیلی برای شخص و افراد زیر مجموعه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
شکوفا منش
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - بن خرید - هدایای مناسبتی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در ساری - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
تولیدی اکسیر ساز شمال
 در ساری
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پورسانت - ناهار - هدایای مناسبتی
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ساری
حقوق 4 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
 در ساری
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق قانون کار - مزایا
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:40