کارگر فنی
استان فارس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
آگهی استخدام مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی‌های استخدام مشابه در پایین آمده است.
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - احمدی
‌تمام‌وقت
2 روز پیشدر وبسایت ای استخدام
 در شیراز
حقوق 7,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - پورسانت - سهام تشویقی - فضای استراحت - حقوق ثابت - تشویقی - درصد
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - تحولی
حقوق 2,000,000 تومان
پاره وقت
1 سال سابقه
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
کارگر ساده
کارگر فنی
بسته بندی
بسته بندی منزل
کار بسته بندی
بیشتر
 یکی اضافه کن
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
امکان دورکاری
پروژه‌ای
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
3 روز پیشدر وبسایت نیازمندی های استخدامی روزنامه استان فارس 1
شرکت رنگین پوشش
 در شیراز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت ای استخدام
فراز ساخت گیو
 در شیراز
‌تمام‌وقت
کار به صورت دورکاری و آنلاین برای پروژه های بین المللی میباشد. - حقوق ماهیانه برای شروع: حداقل 11 میلیون - لطفا پیشنهاد دهید - نحوه پرداخت حقوق: هفتگی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - قصرالدشت
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - خلیلی
برای تعمیرات و نگهداری کارخانه سنگشکن و دستگاههای مربوطه به یک نفر نیروی باسلیقه فنی و باحوصله نیازمندیم
2 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
8 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
پروژه‌ای
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 روز پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - وزیرآباد
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - زند
پروژه‌ای
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - ستارخان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در شیراز - احمدی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت فراپیشه
 در شیراز
تمام وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت فراپیشه
 در شیراز
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401، ساعت 11:10