چه کاری؟

کجا؟

در سراسر کشور
خوزستان، اهواز

2,922 آگهی استخدام در خوزستان،اهواز

6 روز پیش
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
خوزستان، اهواز
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت استخدام می نماید:لیسانس و فوق لیسانس مدیریت و کامپیوتر و صنایع (آقا) متولدین1360 به بعد آشنا به ICDL با روابط عمومی بالا قدرت تجزیه تحلیل آشنا به...
4 روز پیش
شرکت پترو کیمیای ابن سینا
خوزستان، بندرماهشهر
شرکت پترو کیمیای ابن سینا به منظور تکمیل کادر خود در زمان بهره برداری از بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس با انعقاد قرارداد از طریق پیمانکار خود و مطاب...
چند لحظه پیش
خوزستان، اهواز، کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
7 روز پیش
شرکت پتروکیمیای ابن سینا
خوزستان، بندرماهشهر
شرکت پتروکیمیای ابن سینا به منظور تکمیل کادر خود در زمان بهره برداری، از بین متقاضیان مرد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس/ فوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی، مصاحب...
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، کیان آباد
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، نادری
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، شریعتی جنوبی
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، نادری
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، کوی مهدیس
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، زیتون کارمندی