شنبه 16 فروردین 1399، ساعت 05:01

چه کاری؟

کجا؟

در سراسر کشور
خوزستان، اهواز

1,311 آگهی استخدام در خوزستان،اهواز

3 هفته پیش
بانک پاسارگاد
خوزستان، اهواز
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید.- کارشناس امور حقوقیخانم ها مت...
3 هفته پیش
بانک پاسارگاد
خوزستان، اهواز
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید.- بانکدارشرایط و ضوابط اختصاص...
7 روز پیش
inoti.com
خوزستان، اهواز، زیتون کارمندی
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
لطفا تاآخر بخوانیدآیا وقت آن نرسیده برای خودتان درآمدکسب کنید برای خودتان کار داشته باشیدوقتتون طلاست از گرانبهاترین چیزی که که در دست دارید استفاده کنیدآیاهنوزم برای دیگران کار میکنید تا به رویاهاشون...
دوشنبه 12 اسفند 1398
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
خوزستان، اهواز
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
در شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، سرمایه ی انسانی مهم ترین مزیت محسوب می شود. باور داریم دستاوردهای امروز ما حاصل تلاش های خانواده ی 1870 نفره ی یاس ارغوانی است که باعث شده است محیطی خلاقانه و پویا جه...
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، فرهنگ شهر
چند لحظه پیش
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، کیانشهر
3 هفته پیش
بانک پاسارگاد
خوزستان، بندرماهشهر
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید.- بانکدارشرایط و ضوابط اختصاص...
چند لحظه پیش
خوزستان، اهواز، کیانپارس
چند ساعت پیش
خوزستان، اهواز، بهارستان