آگهی استخدام اهواز
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در اهواز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - فاز یک پادادشهر
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
بیمه دارد
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانشهر
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - معین زاده
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کمپلوی شمالی (لشکر)
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانشهر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کمپلوی شمالی (لشکر)
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
بیمه دارد
پروژه‌ای
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - فاز یک پادادشهر
حقوق 4 - 6 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
صنایع پلاستیک خوزستان
 در اهواز
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - حقوق اداره کار و مزایا - بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی - سرویس - غذا
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کوروش (کوی ملت)
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
سلام به یک نظافتچی منزل نیازمندیم جهت نظافت آپارتمان ترجیحا ساکن مرکز شهر لطفاً پیام بدین ممنون میشم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - فاز دو پاداد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - نادری
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کوی مهدیس
حقوق 3 - 5 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 8 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
حقوق 5 - 6 تومان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - کیانپارس
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 2 فروردین 1402، ساعت 22:28