کارشناس اداری
تهران، قدس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قدس
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
حقوق 10 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
حقوق 9 - 12 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 9 - 20 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قدس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
r - kargar
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قدس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قدس
حقوق 13 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 13:04