چه کاری؟
تهران، قدس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در قدس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
خانم سلیمی
 در قدس
استخدام فوری کار در منزل به راحتی در منزل استخدام شو در شرکت کارهایی از جمله : گویندگی صوتی ، تایپیست ، ویراستاری ، دست نویسی ، جذب همکار و … میباشد دستمزد کارها روزانه تسویه میشود بدون نیاز به سابقه ...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
تمام‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 2 - 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 8 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 6 - 7 تومان
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
مهراسای بم
 در قدس - کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج، بعد از پالایشگاه...
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - ناهار - حقوق و مزایای وزارت کار - هزینه ایاب و ذهاب - مزایای معیشتی - پاداش تولید - حق ماندگاری - بن غیر نقدی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
مهراسای بم
 در قدس - کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج، بعد از پالایشگاه...
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - ناهار - حقوق و مزایای وزارت کار - هزینه ایاب و ذهاب - مزایای معیشتی - پاداش تولید - حق ماندگاری - بن غیر نقدی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
7 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 80 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قدس
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 03:12