اخبار استخدام

در وب‌سایت ای استخدام  (پنج‌شنبه 20 اردیبهشت 1403)
پرستار
سازمان نظام پرستاری
وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزیر بهداشت گفت:به زودی مجوزهای استخدام از سازمان امور استخدمی اخذ می‌شود و حجم زیادی از همکاران پرستار را استخدام خواهیم کرد. عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار...

در وب‌سایت ای استخدام  (یک‌شنبه 9 اردیبهشت 1403)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (یک‌شنبه 9 اردیبهشت 1403)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (یک‌شنبه 9 اردیبهشت 1403)
وزارت نیرو
دولتی

در وب‌سایت ای استخدام  (یک‌شنبه 9 اردیبهشت 1403)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (شنبه 8 اردیبهشت 1403)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (شنبه 8 اردیبهشت 1403)
سازمان بازرسی کل کشور

در وب‌سایت ای استخدام  (چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403)
پرستار
سازمان نظام پرستاری
وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین اخبار از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در عین حال توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند ارائه کرد. به ...

در وب‌سایت ای استخدام  (چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403)
آزمون فراگیر

در وب‌سایت ای استخدام  (چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403)
سازمان بازرسی کل کشور

دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 10:19