کارشناس اداری
تهران، شهریار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
مجموعه مبل سلما | Selma Furniture
 در شهریار
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (4 روز پیش)
شرکت معتبر بازرگانی
 در شهریار
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
مافی
 در شهریار
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
کاله، پمینا، سلینو، آریس، ماجان، سوربون، لاکیدو، کوچین، لاکیدو، کاله پرو
 در شهریار
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 18 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 روز پیش)
مبلمان اداری حسنی | Mobleman Edari Hasani
 در شهریار
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 6 - 12 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در شهریار
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در شهریار
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
حلوای عقاب
 در شهریار
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 9 - 11 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در شهریار
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 14:27