کارشناس اداری
البرز، اشتهارد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
daneshkar.netدر وبسایت دانشکار  (1 روز پیش)
زرین پلاستیک نیلگون
 در اشتهارد - شهرک صنعتی
حقوق 7,500,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
مدرک کارشناسی
بدون نیاز به سابقه
از 24 تا 35 ساله
ناهار و پذیرایی - سرویس
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
سایر
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (6 روز پیش)
 در اشتهارد
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (5 روز پیش)
 در اشتهارد
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در اشتهارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 10 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
تمام وقت
3 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 22:21