چه کاری؟
البرز، اشتهارد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در اشتهارد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در کارپیشه  (سه‌شنبه 28 دی 1400)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سراسر کشور
امکان دورکاری
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک دیپلم
بدون نیاز به سابقه
استخدام 200 نفر
از 25 تا 45 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  (پنج‌شنبه 28 مرداد 1400)
شرکت آینوتی
 در سراسر کشور
حقوق 1,000,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره‌وقت - دورکاری
استخدام 6 نفر
از 15 تا 60 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اشتهارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ای استخدام (1 روز پیش)
یگانه فخر ماندگار
 در اشتهارد - کارخانه اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد،...
‌تمام‌وقت
در وبسایت جاب ویژن (1 روز پیش)
 در اشتهارد
پروژه‌ای
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در اشتهارد
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در اشتهارد
حقوق 7,500,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در اشتهارد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک کاردانی
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
 در اشتهارد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک کاردانی
در تلگرام کاریابی کارآوران اشتهارد البرز (2 روز پیش)
 در اشتهارد
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآوران اشتهارد البرز (2 روز پیش)
 در اشتهارد
مدرک کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآوران اشتهارد البرز (2 روز پیش)
 در اشتهارد
مدرک کاردانی - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآوران اشتهارد البرز (2 روز پیش)
 در اشتهارد
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 10 آذر 1401، ساعت 00:30