چه کاری؟
اصفهان، مبارکه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در مبارکه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در مبارکه - سه راهی مبارکه
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در مبارکه - سه راهی مبارکه
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مبارکه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت ایثارکار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت ایثارکار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت ایثارکار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت ایران استخدام (2 روز پیش)
شرکت معتبر
 در مبارکه
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم - کاردانی - کارشناسی
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در مبارکه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در مبارکه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مبارکه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مبارکه
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مبارکه
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در مبارکه - شهرک صنعتی مبارکه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مبارکه
حقوق 11,000,000 - 17,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در مبارکه - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در مبارکه - عمران و ساختمانی
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:24