چه کاری؟
اصفهان، شاهین شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در شاهین شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت جاب ویژن (چند ساعت پیش)
نیو پایپ - سپهر فوم - آذین لوله -
 در شاهین شهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 3,500,000 - 4,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
به یک نیروی خانم جهت کار در شیفت عصر یک سوپر مارکت در شاهین شهر نیازمندیم. شرح وظیفه: چیدمان و نظافت شلف و یخچالها ساعت کار: همه روزه از ساعت 15:30 الی 23 شب حقوق: بصورت ساعتی محاسبه و ماهانه پرداخت ...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 3,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شاهین شهر
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:55