چه کاری؟
اصفهان، زرین شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در زرین شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در زرین شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
k,,, sh
 در زرین شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در زرین شهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
نیروی کار خانم جهت
فروشنده خانم نیمه وقت
نیروی خانم جهت کار
خانم
بسته بند خانم
بیشتر
 یکی اضافه کن
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (1 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16242 🗓 تاریخ: 1401/05/25 📢فرصت شغلی:نگهبان 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : اصفهان ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطلاعات ت...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (1 روز پیش)
 در زرین شهر
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6532 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی:منشی 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : زرین شهر ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطلاعات...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6531 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی:فروشنده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : ساعتی 6 تومن و پورسانت 🏛 شهر : ورنامخواست ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyab...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16240 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی:انتظامات 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : اداره کار 🏛 شهر : اشترجان ✅ سرویس :بله ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطل...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16239 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی:بورینگ کار 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : اشترجان ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطل...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16238 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی:تراشکار دستی 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : اشترجان ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطل...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (2 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16235 🗓 تاریخ: 1401/05/24 📢فرصت شغلی: راننده جرثقیل 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : لنجان ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ ...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6530 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:کارگر ساده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : زاینده رود ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اط...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6529 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:فروشنده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : سده ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطلاعات تم...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6528 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:کارگر بسته بندی 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : روزی 100 🏛 شهر : ورنامخواست ✅ سرویس :بله ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 6527 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:فروشنده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: خانم 💰حقوق : اداره کار 🏛 شهر : زرین شهر ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ ا...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16234 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:کارگر ساده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : توافقی 🏛 شهر : زاینده رود ✅ سرویس :خیر ✅ بیمه :خیر اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ ...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16233 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:سنگ زن 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : اداره کار 🏛 شهر : اشترجان ✅ سرویس :بله ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ اطلاعا...
در تلگرام کاریابی ایثار زرین شهر (3 روز پیش)
 در زرین شهر
🔴 ردیف شغلی : 16232 🗓 تاریخ: 1401/05/23 📢فرصت شغلی:کارگر ساده 🛠 تخصص مورد نیاز: 👥 جنسیت: آقا 💰حقوق : اداره کار 🏛 شهر : اشترجان ✅ سرویس :بله ✅ بیمه :بله اینستاگرام:karyabi_isaar@ _ ا...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 19:33