چه کاری؟
اصفهان، زرین شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در زرین شهر

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
قهرمانی
 در زرین شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (2 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در زرین شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در زرین شهر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط آقا
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط آقا
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط خانم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در زرین شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در زرین شهر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در زرین شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.isarkar.irدر وبسایت ایثارکار  (5 روز پیش)
 در زرین شهر
بیمه دارد
فقط آقا
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:47