چه کاری؟
اصفهان، خمینی شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در خمینی شهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 55,000,000 - 70,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 3,000,000 - 4,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 3,300,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت ایران استخدام (2 روز پیش)
شرکت کارگزاری بیمه
 در خمینی شهر
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمینی شهر
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 04:20