خراسان جنوبی،--------- تاسیس 1300
خیابان مطهری- مطهری 9
مدیریت: محمدرضا چمنی
تلفن: 32226460  
فکس: 32226470  
خراسان جنوبی،--------- تاسیس 1300
خیابان منتظری- منتظری 10
مدیریت: سعیدرضا لطیفی
تلفن: 32226831  
فکس: 32220221  
خراسان جنوبی،--------- تاسیس 1300
خیابان مدرس - بین مدرس 5 و 7
مدیریت: محمد امیری راد
تلفن: 32223229  
فکس: 32223229  
خراسان جنوبی،--------- تاسیس 1300
خیابان طالقانی - نبش طالقانی 3
مدیریت: خانم صدیقه شرقی
تلفن: 32232010  
فکس: 32229419  
خراسان جنوبی،--------- تاسیس 1300
خیابان منتظری- منتظری 3 - ساختمان نگین
مدیریت: خانم فاطمه رضاپور مقدم
تلفن: 32223870  
فکس: 32223870  
خراسان جنوبی،طبس- تاسیس 1300
طبس، روبروی مسجد نمائی
مدیریت: محمدجواد ذبیحی مقدم
تلفن: 32823193  
فکس: 32823193  
خراسان جنوبی،فردوس- تاسیس 1300
فردوس ، خیابان طالقانی- روبروی آموزش وپرورش
مدیریت: اصغر جوانبخش
تلفن: 32722292  
فکس: 32722292  
خراسان جنوبی،فردوس- تاسیس 1300
فردوس ، بلوارجمهوری اسلامی - روبروی صنعت و معدن
مدیریت: آقای سید علیرضا فیاضی
تلفن: 32721892  
فکس: 32721892  
خراسان جنوبی،قاین- تاسیس 1300
قاین - خیابان مصلی - نرسیده به اداره کار
مدیریت: خانم خدیجه نخعی فرد
تلفن: 32520186  
فکس: 32520186  
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 13:10