دفتر مشاوره شغلی و کاریابی ابتکار شهرستان قاینات
آدرس: خیابان مصلی -بالاتر از اداره کار
مدیریت: خدیجه نخعی فرد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:20