کاریابی فردوس کارجو واقع در بلوار بهشتی
آدرس: بلوار بهشتی روبروی اداره بهزیستی
مدیریت: سیدعلیرضا فیاضی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 08:38