کارشناس توسعه کسب و کار
آذربایجان غربی، نوشین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (6 روز پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (6 روز پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (3 هفته پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (3 هفته پیش)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 5 شهریور 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 5 شهریور 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (شنبه 30 اردیبهشت 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چهارشنبه 30 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چهارشنبه 30 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چهارشنبه 30 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در بوکان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (یک‌شنبه 27 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در بوکان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (سه‌شنبه 8 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (سه‌شنبه 8 فروردین 1402)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (سه‌شنبه 9 اسفند 1401)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در مهاباد
حقوق 10,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (سه‌شنبه 1 شهریور 1401)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (سه‌شنبه 4 مرداد 1401)
تاکسی ماکسیم | Taxi maxim
 در خوی
فقط آقا
تمام وقت
مدرک کاردانی
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 11 مهر 1402، ساعت 14:18