کارپیشه

چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان

492 آگهی استخدام مترجم

2 هفته پیش
شرکت مهر بنیان
تهران، تهران، امیرآباد
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
شرح شغل و وظایف-جستجوی دو زبانه در اینترنت-ترجمه و تحریر به انگلیسی و بالعکس-تکلم به انگلیسی بر حسب نیاز- انجام امور کارشناسی مانند تهیه و تولید محتوا-پیگیری امور اداری مرتبط با کارهای محوله- انجام ام...
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم زبان آلمانی , مسلط به محاوره و مکالمه , آلمانی
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم یار - فرم زن , مسلط به زبان آلمانی , جهت کار در دفتر ترجمه , با حقوق و مزایای عالی , , وزراء - هشتم - پلاک 4 طبقه 5
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم حرفه ای حضوری , تمام وقت با حقوق مکفی و بیمه , (دارالترجمه در محدوده ونک)
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم خانم مسلط به , زبان انگلیسی دارای مدرک , دانشگاهی سن 25 تا30 سال
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم زبان آلمانی , مسلط به محاوره و مکالمه , آلمانی
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم یار و فرم زن , زبان آلمانی , جهت کار در دارالترجمه
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم یار - فرم زن , مسلط به زبان آلمانی , جهت کار در دفتر ترجمه , با حقوق و مزایای عالی , , وزراء - هشتم - پلاک 4 طبقه 5
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم حرفه ای حضوری , تمام وقت با حقوق مکفی و بیمه , (دارالترجمه در محدوده ونک)
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
مترجم خانم مسلط به , زبان انگلیسی دارای مدرک , دانشگاهی سن 25 تا30 سال