بسته بندی
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام بسته بندی دورکاری در سراسر کشور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز
حقوق 2,000,000 - 4,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کرج - مارلیک
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تهران - هروی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
استخدام نگهبان با شرایط خاص جهت شرکت دیجی کالا
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
محدثه
 در فردوسیه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در ساری - 22بهمن
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در کرج - بلوار ارم - مهرشهر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - خانه اصفهان
بیمه دارد
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در مشهد - شهید مطهری شمالی
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - امامزاده حسن(ع)
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - سعدیه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - جابر انصاری
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرج - شهر جدید اندیشه
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرج - مهرویلا
حقوق 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
حقوق 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قم - آزادگان
بیمه دارد
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - بهار آزادی
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 05:43