بسته بندی منزل
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام بسته بندی منزل در سراسر کشور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرج - برغان
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دزفول
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - آبیاری
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یزد
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کرج - آزادگان
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - نیرو هوایی
حقوق 10 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در مشهد - پنج تن آل عبا
سایر
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بروجرد
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در ساوه
نیمه‌وقت
در وبسایت نیازروز (2 روز پیش)
اسرا
 در یزد
فقط خانم
در وبسایت نیازروز (2 روز پیش)
ندامرادی
 در تبریز
فقط خانم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در کرج - مشکین‌دشت
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تهران - آبشار تهران
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در ارومیه
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در همدان
حقوق 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در قم - بلوار ۱۵ خرداد
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 12 مهر 1401، ساعت 03:50