راننده مینی بوس
یزد، میبد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در یزد
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در یزد
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در یزد
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در یزد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 هفته پیش)
 در یزد
تمام وقت
1 سال سابقه
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 14:36